Jeg anvender integrerede metoder fra det systemteoritske felt og NLP med afsæt i videreuddannelser fra NLP-huset og DISPUK, som begge er godkendt og akkrediteret af Dansk Psykoterapeutforening. Kilden for denne interesse udspringer af et rigt arbejdsliv for og med mennesker.

Universitetet gav mig en bred forståelsesramme inden for Organisationspsykologi og Kommunikation. Gennem Coach- og terapeutuddannelserne lærte jeg at omsætte teorierne til virkningsfulde  terapeutiske samtaler.  

Jeg er en erfaren sygeplejerske, og har arbejdet med og mødt mennesker i alle aldre, og i mange forskellige og komplicerede livssituationer, hvor tavshedspligt har været en hjørnesten for, at bevare den enkeltes integriet